Ban giám hiệu

 • Lưu Thị Phương Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0983286808
  • Email:
   nambun77@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng nhà trường

 • Phạm Thanh Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0904152967
  • Email:
   thaoltk67@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn dạy

 • Đỗ Thị Nhàn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0975821744
  • Email:
   dothinhan.ltk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Phó hiệu trưởng phụ trách nuôi dưỡng