Đội ngũ nhân viên

 • Trần Thị Thanh Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng tổ văn phòng
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0907410918
  • Email:
   yen57lythuongkiet@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên kế toán 

 • Hoàng Thị Tiến
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   943858985
  • Email:
   hoangtien.2804@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên cấp dưỡng 

 • Nguyễn Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0989902338
  • Email:
   tuannguyenhn01@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên bảo vệ

 • Hoàng Phương Dung
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0904576944
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhân viên tạp vụ