Đội ngũ giáo viên

 • Bùi Thị Thạch Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn - Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0961361787
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo lớn A1

 • Nguyễn Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982345885
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo lớn A1

 • Đỗ Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn day
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó chuyên môn dạy - Giáo viên lớp Mẫu giáo lớn A2

 • Nguyễn Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976069881
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo nhỡ B1

 • Nguyễn Thị Minh Hương
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0906527568
  • Email:
   huongnguyen6688.hn@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo nhỡ B1

 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban thanh tra nhân dân
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo nhỡ B2

 • Nguyễn Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976824997
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo bé C1

 • Lê Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Email:
   thutrang98ltk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo bé C1

 • Nguyễn Hương Trà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01293695152
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo bé C2

 • Phạm Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo bé C2

 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01222265255
  • Email:
   khoa.tran0908@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp nhà trẻ D1