Đội ngũ giáo viên

 • Nguyễn Thị Quỳnh
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0385053095
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo Bé C1

 • Vũ Thanh Ngân
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   0962931401
  • Email:
   vuthanhngan283@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp mẫu giáo Lớn A2

 • Bùi Thị Thạch Yên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn - Tổ trưởng chuyên môn
  • Điện thoại:
   0961361787
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo lớn A1

 • Nguyễn Thị Nguyên
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0982345885
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo Bé C1

 • Đỗ Thị Thanh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn day
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tổ phó chuyên môn dạy - Giáo viên lớp Mẫu giáo lớn A2

 • Nguyễn Hồng Nhung
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976069881
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo nhỡ B1

 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng ban thanh tra nhân dân
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo nhỡ B2

 • Nguyễn Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0976824997
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Nhóm trẻ D1

 • Lê Thị Thu Trang
  • Họ và tên:
  • Email:
   thutrang98ltk@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo bé C1

 • Nguyễn Hương Trà
  • Họ và tên:
  • Điện thoại:
   01293695152
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo bé C2

 • Phạm Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp Mẫu giáo bé C2

 • Nguyễn Thị Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   01222265255
  • Email:
   khoa.tran0908@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên lớp nhà trẻ D1

Các bé trang trí lớp và vui liên hoan chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Các bé trang trí lớp và vui liên hoan chúc mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

Ngày Phụ nữ Việt Nam là một ngày lễ kỷ niệm nhằm tôn vinh phụ nữ Việt Nam, được tổ chức vào ngày 20 tháng 10 hàng năm ở Việt Nam. Vào dịp này, phụ nữ Việt Nam, cũng như phụ nữ tại các nơi khác trên thế giới, được nhiều người bày tỏ sự quan tâm và tôn vinh dưới nhiều hình thức nhưng phổ biến nhất vẫn là tặng hoa hồng, thiệp và kèm theo những lời chúc mừng,...