Hoạt động ngoại khóa tham quan bảo tàng Phòng Không Không Quân dành cho học sinh khối Mẫu giáo