Lớp Mẫu giáo lớn A1 với hoạt động hưởng ứng "Văn hoá đọc" nhân ngày sách Việt Nam

Hưởng ứng ngày "Văn hoá đoc", lớp MG lớn A1 có 1 buổi thăm quan phố sách 19/12, mua sách và "đọc" sách rất vui và ý nghĩa!